Cydlynwyr Cymuned Lleol (LCC)

Mae Cydlynwyr Cymuned Lleol yn weithwyr proffesiynol cymwys sy’n gweithio gydag unigolion, oedolion agored i niwed, pobl sydd ag anableddau a gofalwyr sydd â thrafferthion a phroblemau.

Mae’r Cydlynwyr Cymuned Lleol yn defnyddio gwybodaeth gynhwysfawr o adnoddau cymunedol i gysylltu pobl â’u cymunedau a chael gafael ar y cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt.

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod angen help gyda materion fel colli annibyniaeth neu unigrwydd ac unigedd, cysylltwch â’r tîm i weld sut y gall eich helpu.

Mae Cydlynwyr Cymuned Lleol ar gyfer tair ardal clwstwr y fwrdeistref.

Laura Semmens (Cwm Llynfi)
 – Coytrahen, Llangynwyd, Maesteg, Cwmfelin, Nantyfyllon, Garth, Caerau
07815 579082
laura@lcc.community

Maria Bennett (Cwm Ogwr a’r ardal ehangach) 
- Cwm Ogwr, Lewistown, Melin Ifan Ddu, Evanstown, Bryncethin, Sarn, Bryncoch a Phantyrawel
07813 002525
maria@lcc.community


Kevin Mabley (Cwm Garw a’r ardal ehangach)
 – Blaengarw; Pontycymer; Llangeinor; Betws; Brynmenin; Ynysawdre; Abercynffig
07794 052489
kevin@lcc.community

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni