Bod yn gryf

I aros yn iach ac yn ystwyth, mae’n bwysig cynnwys gweithgareddau rheolaidd sy’n cadw’r cyhyrau a’r cymalau yn symud. Bydd gan bobl sy’n defnyddio eu cyhyrau craidd well cydbwysedd, osgo a chryfder.

Nid dim ond ar gyfer ‘pobl sy’n mynd i’r gampfa’ mae ymarfer corff yn addas – gall mynd am dro byr, ymweld â’r siopau, garddio neu ddawnsio i gyd helpu i gryfhau’r cyhyrau.

Mae ymarferion sy’n hybu cryfder a chydbwysedd yn helpu iechyd cyffredinol, hyder a mwynhad, a gallant hefyd helpu i’ch rhwystro rhag syrthio neu faglu. Gall syrthio gael effaith enfawr – yn ogystal â’r problemau corfforol mae’n gallu eu hachosi, gall hefyd wneud pobl yn ynysig a gwneud iddynt fod ofn mynd allan a syrthio eto.

Gall hyd yn oed pobl sydd wedi mynd yn fwy bregus adfer eu cryfder a’u hyder i fyw bywyd egnïol ac iach yn eu cymunedau.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni