Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl Hŷn ar 1af Hydref. Y thema ar gyfer 2019 yw’r Siwrnai at Gydraddoldeb Oedran.

Erbyn 2050, bydd mwy nag 20% o boblogaeth y byd yn 60 oed neu’n hŷn.

Amcanion y diwrnod pobl hŷn yn 2019 yw helpu i dynnu sylw at anghydraddoldeb mewn henaint ac atal hynny yn y dyfodol, ochr yn ochr ag adlewyrchu ar wersi a ddysgwyd a chynnydd ar y siwrnai, gan gynnwys stereoteipiau sy’n ymwneud â “bod yn hŷn”.

Gan gofio hyn, rydyn ni wedi llunio sampl o’r hyn a gynigir ledled Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer pobl hŷn yn ystod mis Hydref.

 

Digwyddiadau Llyfrgelloedd Pen-y-bont ar Ogwr

https://awen-libraries.ticketsolve.com/shows

Digwyddiadau Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen

http://www.awen-wales.com/events/                

Mae Iechyd Meddwl yn Bwysig

http://www.mhmbcb.com/drop_in.htm

Digwyddiadau Tŷ Carnegie

http://www.carnegiehouse.co.uk/whats-on/

Digwyddiadau Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

http://www.bridgendcarers.co.uk/publications/Newsletters/

Teithiau rheolaidd Caru Cerdded

https://love2walk.co.uk/love2walk/downloads.aspx

Nofio Cyfeillgar i Ddementia

https://haloleisure.org.uk/feelgoodswimming

Cyfleoedd Hamdden i bobl â Dementia

https://haloleisure.org.uk/feelgoodforlife/

 

a help i gyrraedd yno

https://www.bridgend.gov.uk/residents/roads-transport-and-parking/bus-passes/

https://www.bridgendcommunitytransport.co.uk/

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni