Roy on exercise bike Olympage games Alma and friend

Ymddeoliad hamdden Roy

Drwy ddefnyddio’r llyfrgell a’r cyfleusterau hamdden lleol i ddysgu sgiliau newydd a bod yn egnïol, mae Roy Thomas, un o drigolion Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael blas ar fywyd ar ôl ymddeol.

Darllen mwy am Ymddeoliad hamdden Roy >

OlympAge

Mae Tîm Chwaraeon, Chwarae a Lles Egnïol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gweithio gyda sefydliadau partner dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf i gyflwyno ‘Hyfforddiant Hwyrach mewn Bywyd’.

Darllen mwy am OlympAge >

Stori Alma

Roedd iechyd corfforol Alma yn dirywio ac roedd hi’n mynd yn fwy a mwy ynysig, a oedd yn gwneud iddi deimlo’n isel

Darllen Stori Alma >

Heneiddio’n dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Mae un peth yn gyffredin ymysg pob un ohonom, sef heneiddio, felly er lles pawb mae’n rhaid i ni wneud ein bwrdeistref sirol yn lle i bobl o bob oed sylweddoli eu cyfraniad i gymdeithas a theimlo pwrpas a gwerth i’w bywydau.

Mae Heneiddio’n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol i helpu pobl hŷn i barhau’n annibynnol bob dydd a theimlo bod ganddynt gysylltiad â’u cymunedau lleol.

Fe welwch yma wybodaeth i’ch helpu i fyw bywyd gweithgar a boddhaus, yn ogystal â dolenni defnyddiol i fentrau a chefnogaeth ar gyfer pobl hŷn. Darllenwch am grwpiau diddordebau, digwyddiadau a gweithgareddau lleol, yn ogystal â gwybodaeth ymarferol sy’n berthnasol i anghenion pobl hŷn.

Rydym hefyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o’r materion sy’n wynebu pobl hŷn ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. I weld ein cynllun Heneiddio’n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ei gyfanrwydd, cliciwch yma.

Ar ôl penodi Heléna Herklots fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru byddwn yn edrych ar ddiweddaru cynllun Pen-y-bont ar Ogwr i gyd-fynd â’r blaenoriaethau newydd sydd wedi’u datgan.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni