Ymddeoliad hamdden Roy

1 Feb, 2017

Drwy ddefnyddio’r llyfrgell a’r cyfleusterau hamdden lleol i ddysgu sgiliau newydd a bod yn egnïol, mae Roy Thomas, un o drigolion Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael blas ar fywyd ar ôl ymddeol.

Ar ôl ymddeol, penderfynodd Roy ei fod yn mynd i groesawu’r oes ddigidol ac achubodd ar y cyfle i fynd i sesiynau digidol learndirect yn llyfrgell Sarn. Drwy’r cyrsiau, mae Roy wedi dysgu sgiliau i ddefnyddio rhaglenni fel PowerPoint, Excel a Publisher ac mae wedi magu hyder i gyfathrebu ar-lein.

Y peth nesaf ar restr o ‘bethau i’w gwneud’ Roy ar ôl ymddeol oedd dod yn fwy heini, a dechreuodd ymweld â’r ganolfan hamdden Halo leol yn rheolaidd, sef Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr. Yno roedd yn defnyddio’r gampfa a’r pwll nofio ac yn mynd i ddosbarthiadau fel Beicio Grŵp (Troelli) a Pilates.

Dair blynedd ar ôl ymddeol, cwblhaodd Roy Hanner Marathon Caerdydd, gan godi arian i Ward y Bwthyn Newydd yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Ar ben hynny, mae Roy hefyd wedi cymryd rhan mewn Spinathon yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, gan godi mwy o arian i Ward y Bwthyn Newydd, sy’n helpu pobl sydd â chanser a’u teuluoedd.

Drwy gymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau yng Nghanolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, a elwid gynt yn Ganolfan Hamdden Pen-y-bont ar Ogwr, mae Roy wedi dod yn fwy heini, wedi cyflawni uchelgeisiau gydol oes ac wedi cwrdd â ffrindiau newydd. Mae’r syniad y dylai pobl ymddeol er mwyn arafu a gwneud llai yn sicr wedi cael ei droi ar ei ben yn achos Roy – yn lle hynny mae’n ei ddefnyddio fel cyfle i wneud yr holl bethau nad oedd yn cael amser i’w gwneud pan oedd yn gweithio fel peiriannydd am dros 40 o flynyddoedd!

Gall ymuno â chanolfan hamdden leol fod yn ffordd wych o gwrdd â phobl, creu grwpiau cymdeithasol newydd a’ch helpu i gadw’n egnïol. Efallai fod rhai pobl sydd wedi bod yn segur am gyfnod hir yn teimlo’n bryderus am ymweld â chanolfan hamdden sy’n llawn pobl ‘heini’, ond fel y gwelodd Roy, roedd yn hawdd ymuno â phobl eraill ac mae rhywbeth addas i bobl o bob gallu yng ngwasanaethau hamdden Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni