Atal codymau

Nid yw codymau o reidrwydd yn ganlyniad naturiol i heneiddio a gellir atal llawer ohonynt drwy wneud newidiadau syml i’ch ffordd o fyw.

Yn aml, codwm yw’r sbardun i wneud i chi ystyried eich bywyd a manteisio ar y cyfle i wella eich iechyd a’ch ffitrwydd ac atal eich hun rhag syrthio eto.

Nod y wefan hon yw rhoi gwybodaeth i chi i helpu eich hun. Mae’n cynnwys dolenni at wybodaeth am sut i atal codymau, a hefyd at y gwasanaethau codymau sydd ar gael ledled ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, lle gallwch gael help os bydd ei angen arnoch chi. Mae’r wefan wedi’i chynllunio i gael ei defnyddio gan gleientiaid, gofalwyr a’u teuluoedd.

Gall Gweithwyr Proffesiynol ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ddefnyddio’r wefan i ddod o hyd i’r llwybrau cyfeirio priodol sydd ar gael i reoli’r rheini sy’n syrthio a’r rheini sydd mewn perygl o syrthio.

Mae’r wefan yn cynnwys uwchddolenni i alluogi mynediad hawdd at lwybrau cyfeirio a dolenni at wefannau gwasanaethau priodol eraill sydd ar gael yn ardal Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni