Chwilio gweithgareddau: 

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl Hŷn ar 1af Hydref. Y thema ar gyfer 2019 yw’r Siwrnai at Gydraddoldeb Oedran. Erbyn 2050, bydd mwy nag 20% o boblogaeth y byd yn 60 […]

Darllen mwy / Gweler dyddiadau >

Sesiynau galw heibio digidol

Darllen mwy / Gweler dyddiadau >

Canolfan Gwirfoddoli BAVO

Gall unrhyw un sy’n ystyried gwirfoddoli alw heibio a chael cyngor a gwybodaeth. Lleoliad 2 Queen Street, canola ref Pen-y-bont ar Ogwr Pryd Dydd Llun i dydd Gwener, 10am – […]

Darllen mwy / Gweler dyddiadau >

Caffi Cymunedol Gofal Croesffyrdd

Darllen mwy / Gweler dyddiadau >

Caffi Cymunedol Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr

Ar gyfer gofalwyr a’r rheini sy’n derbyn gofal. Lleoliad 87 Park Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AZ Pryd Pop dydd Mercher 12.30pm – 3.30pm Cysylltu 01656 658479 Gwefan www.bridgendcarers.co.uk

Darllen mwy / Gweler dyddiadau >

Gweithdy Squirrel’s Nest

Lleoliad Uned 40, Canolfan Menter Ton-du, Bryn Road, Ton-du, CF38 9BS Pryd Dydd Llun i dydd Gwener, 10am – 3pm Cysylltu 01656 729625 Gwefan http://bit.ly/2kmOzET

Darllen mwy / Gweler dyddiadau >

Shed Quarters – grŵp ymarferol i ddynion

Lleoliad The Court House, 4 Station Street, Maesteg, CF34 9AL Pryd Pob dydd Iau 11.30am – 1.30pm Cysylltu https://maestegshedquarters.wordpress.com/contact/ Gwefan www.shedquarters.wales

Darllen mwy / Gweler dyddiadau >

Prifysgol y Drydedd Oes U3A

 

Darllen mwy / Gweler dyddiadau >

Bridgend SHOUT forum

Lleoliad Evergreen Hall, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB Pryd Misol Cysylltu 07891 834230 Gwefan http://bit.ly/2kmAoj4

Darllen mwy / Gweler dyddiadau >

Cyfle am sgwrs gyda PCSO

Dyma eich cyfle i gael paned gydag un o swyddogion yr heddlu. Dewch draw i ofyn eich cwestiwn mewn lle anffurfiol a chyfeillgar. Lleoliad Llyfrgell Y Pîl, Helig Fan, Kenfig […]

Darllen mwy / Gweler dyddiadau >

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni