Cydlynwyr Cymuned Lleol – Stori Alma

1 Feb, 2017

Roedd iechyd corfforol Alma yn dirywio ac roedd hi’n mynd yn fwy a mwy ynysig, a oedd yn gwneud iddi deimlo’n isel. Roedd wedi disgyn droeon ac wedi cael ei chyfeirio i’r ysbyty dydd yn ogystal â’r ganolfan ddydd leol i bobl hŷn.

Roedd Alma yn ddynes gymdeithasol a oedd yn teimlo nad oedd y ganolfan ddydd yn addas iddi hi yn ystod y cyfnod hwn, er gwaethaf ei hiechyd gwael. Cyfeiriodd meddyg teulu Alma at Gydlynydd Cymuned Lleol yng Nghwm Llynfi.

Aeth y Cydlynydd draw i gwrdd ag Alma i drafod beth oedd yn bwysig iddi hi, beth oedd ei diddordebau a sut byddai hi’n disgrifio bywyd da dan ei hamgylchiadau presennol. Roedd Alma yn teimlo’n unig ac yn euog am ddibynnu gymaint ar ei chwaer.

Cyfeiriodd y Cydlynydd Alma at y gwasanaeth cyfeillion lleol a chafodd Alma help gan wirfoddolwr i fynd allan ychydig o weithiau yr wythnos. Fe wnaeth y Cydlynydd hefyd helpu Alma i gysylltu â pherchennog ei thŷ i osod rhywfaint o reiliau llaw ychwanegol er mwyn lleihau’r risg iddi gwympo yn ei chartref. Daeth y Cydlynydd i adnabod Alma ac fe’i cyflwynodd i ddwy ddynes arall a oedd mewn sefyllfa debyg a daeth hi’n ffrindiau gyda nhw.

Ar hyn o bryd mae Alma yn mynd i grŵp Lles drwy greadigrwydd ac mae wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd. Mae hi’n disgrifio ei bywyd fel un ‘prysur’ a daeth y grŵp lles ar ddydd Mawrth yn achubiaeth iddi gan gynnig cwmnïaeth a dysgu crefftau newydd. Cafodd Alma ei chyflwyno hefyd i’r grŵp Strictly Cinema ac roedd yn ei fwynhau’n fawr. Y cynllun nesaf yw mynd i glwb gyda’r nos i henoed lleol gyda rhai o’r aelodau mae Alma wedi cwrdd â nhw yn y grŵp Lles. Mae Alma yn siarad yma am ei phrofiad cynnar o gwrdd â Laura, ei Chydlynydd Cymuned Lleol.

http://www.lcc.community/2016/06/17/759/

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni