Gofal a Thrwsio

Mae Gofal a Thrwsio yn cynnig Prawf Diogelwch yn y Cartref i dynnu eich sylw at unrhyw waith cynnal a chadw, trwsio neu addasu posib sydd ei angen yn eich cartref. Hefyd, mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, gall Gofal a Thrwsio ddod draw i’ch cartref i weld a oes unrhyw beryglon tân a gosod larymau mwg neu offer diogelwch arall angenrheidiol.

Gellir gwneud yn siŵr hefyd nad ydych mewn perygl i gael eich gwenwyno gan garbon monocsid yn eich cartref.
Dyma’r manylion cyswllt ar gyfer Asiantaeth Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr:

Gofal a Thrwsio Pen-y-bont ar Ogwr
Avon Court
Cowbridge Road
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 3SR

Ffôn: 01656 646755

Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar wefan Gofal a Thrwsio 

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni