Siediau Dynion

Mae’r grwpiau Siediau Dynion yn tarddu o Awstralia a’u nod yw mynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd ymysg dynion hŷn. Ers hynny mae’r symudiad wedi lledaenu i ardaloedd o amgylch y byd, gan gynnwys yma yng Nghymru. Mae Sied Dynion yn lle i ddynion feddwl, dyfeisio a gwneud pethau, a bod yn rhan o grŵp unigryw sy’n creu ymdeimlad o berthyn.

Mae’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnal yn y siediau – megis gwaith coed, gwersi cerddoriaeth, gwersi coginio, garddio, gwneud modelau a chelf – yn dibynnu ar ddiddordebau a sgiliau’r grŵp.

Yn lleol, mae grŵp ymarferol Sied Dynion ym Maesteg a gweithdy Squirrel’s Nest yn Nhon-du, a’r gobaith yw y bydd rhagor o grwpiau yn cael eu sefydlu yn fuan.

Am ragor o wybodaeth am y grwpiau hyn, galwch heibio neu gysylltu â nhw gan ddefnyddio’r wybodaeth isod:

Squirrel’s Nest

Uned 40, Canolfan Menter Ton-du, Bryn Road, Ton-du, CF38 9BS.

Shed Quarters – grŵp ymarferol i ddynion

The Court House, 4 Station Street, Maesteg, CF34 9AL. Dydd Iau 11.30am – 1.30pm, darperir cinio (rhodd o £2). www.shedquarters.wales

I chwilio am grwpiau yng Nghymru, neu am gyngor ar sefydlu grŵp Sied Dynion newydd, ewch i www.mensshedscymru.co.uk

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

  • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

    Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
    Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
    Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
    Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
    Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
    Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
    Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
    Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
    Bridges into Work 2 01656 815317
    Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
    Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
    Adult Community Learning 01656 642729
    BAVO 01656 810400 BAVO
    Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
  • Dilynwch ni