Rhaglenni Cymunedau yn Gyntaf

Mae Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyrsiau am ddim mewn ystod o feysydd ar gyfer pobl sy’n byw mewn ardaloedd cod post Cymunedau yn Gyntaf. Mae cymorth ar gael i bobl sy’n ddi-waith neu’n gweithio llai nag 16 awr yr wythnos fel rhan o Brosiect Cyflogaeth a Sgiliau Pen-y-bont ar Ogwr (BESP), sy’n darparu hyfforddiant i bobl ddod yn barod i weithio a chael gwaith cynaliadwy.

Dyma rai o’r meysydd hyfforddiant:

Mae tiwtoriaid hefyd ar gael i weithio gyda phobl 1 i 1 er mwyn helpu i wella sgiliau Saesneg a Mathemateg.

Am ragor o wybodaeth am BESP ffoniwch 01656 642605 neu e-bostio communitiesfirst@bridgend.gov.uk

Mae Cymunedau yn Gyntaf hefyd yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau rheolaidd, yn ogystal â chyrsiau hyfforddi. I weld rhestr lawn o’r sesiynau sydd ar y gweill, ewch i adran Ar y gweill Cymunedau yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr yma. Mae’r rhaglen hon yn cael ei hadolygu gan Lywodraeth Cymru.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni