Dechrau busnes

Os ydych yn awyddus i ddechrau eich busnes eich hun, mae amrywiaeth o sefydliadau ledled Cymru yn darparu gwasanaethau i’ch helpu i ddechrau a datblygu eich syniadau.

Mae gan Busnes Cymru Wasanaeth Cymorth Ar-lein i Fusnesau (BOSS) lle gwelwch gyrsiau a sesiynau tiwtorial ar-lein ar ystod eang o bynciau y gallech ddod ar eu traws wrth sefydlu neu redeg eich busnes eich hun. Mae llinell gymorth Busnes Cymru ar gael hefyd, sy’n gallu rhoi cyngor a chymorth ar faterion fel cynllunio busnes a’r ffrydiau ariannu sydd ar gael.

Gall Busnes mewn ffocws roi cyngor mewn meysydd fel dod o hyd i adeiladau busnes, cael gafael ar gyllid, y gyfraith cyflogaeth ac AD a band eang cyflym iawn ar gyfer eich busnes.

Mae swyddfa leol Busnes mewn Ffocws Pen-y-bont ar Ogwr yng Nghanolfan Menter Ton-du a gallwch gysylltu â’r gwasanaeth ar 01656 724414 neu enquiries@businessinfocus.co.uk

Gall gwasanaethau busnes i drigolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd roi cyngor a chymorth yn lleol a rhedeg Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n cynnal digwyddiadau rhwydweithio a hyfforddi lleol ac yn ffordd wych o wneud cysylltiadau busnes. Ewch i www.business.bridgend.gov.ukbridgendbusinessforum.co.uk am ragor o wybodaeth.

Canllaw busnes oed cyfeillgar:

Mae canllaw wedi’i lunio i gynnig rhywfaint o awgrymiadau a chyngor syml ar sut gallwch wneud eich busnes yn oed cyfeillgar, a sut y gall hyn fod o fudd nid yn unig i bobl hŷn, ond i’ch holl gwsmeriaid, a helpu i wneud eich busnes yn fwy llwyddiannus. Cliciwch yma i weld y canllaw.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni