Sicrhau corff a meddwl iach

Drwy ofalu amdanom ein hunain yn dda, efallai y bydd modd i ni leihau ein risg o ddioddef cyflyrau iechyd sy’n gysylltiedig ag oedran a gwella ansawdd ein bywyd yn gyffredinol. Mae’r ‘Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 2013-2023‘ yn cydnabod y nifer cynyddol o bobl y mae dementia yn effeithio arnynt a pha mor bwysig yw adnabod yr arwyddion a chael cefnogaeth yn gynnar. Mae gofalu am ein lles ein hunain yn bwysig iawn, yn enwedig wrth i ni fynd yn hŷn.

Fe welwch isod rai awgrymiadau ar sut mae cadw’r corff a’r meddwl yn iach:

Am ragor o wybodaeth am leihau’r risg o ddementia, symptomau dementia a byw gyda dementia ewch i www.alzheimers.org.uk

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni