Tîm Teleofal ac Ymateb Symudol

phersonol a fydd, mewn argyfwng, yn cysylltu â chanolfan reoli 24 awr a all drefnu cymorth i chi o’n Tîm Ymateb Symudol, teulu / ffrindiau / Gofalwyr dynodedig neu wasanaethau brys.

Mae’r gwasanaeth yn weithredol 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Efallai y byddwn hefyd yn darparu synwyryddion / larymau ychwanegol yn ōl yr angen i gefnogi diogelwch yn y cartref.

Bydd tâl am y gwasanaeth hwn.

Pwy all gyfeirio at y gwasanaeth?

Gall unrhyw un gyfeirio am asesiad Teleofal (oedolion a phlant)

Meini prawf/Meini prawf cyfeiriol

Pwy fydd pobl yn ei weld?

Bydd y pecyn Teleofal yn cael ei osod gan staff Gofal a Thrwsio.

Os bydd angen, bydd Tîm Ymateb Symudol yn mynychu pan fydd larwm yn cael ei weithredu.

Os yw’n fwy priodol, gellir cysylltu â’r gwasanaeth Ambiwlans

Beth all pobl ei ddisgwyl gan y gwasanaeth?

Mae cael y sicrwydd o wybod bod rhywun ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn a gallu chwarae rhan bwysig wrth helpu annibyniaeth yn y cartref.

Caiff y pecynnau teleofal eu hasesu’n unigol i ddiwallu anghenion unigol a gellir eu hychwanegu ato os bydd angen newid.

Pwy mae’r gwasanaeth yn cyfeirio ymlaen i?

Gallwn gyfeirio at unrhyw Broffesiwn sy’n ymwneud â Gofal Cleifion.

Os na all neb sy’n ymwneud gyfeirio at wasanaethau trwy’r Pwynt Mynediad Cyffredin.

Manylion cyswllt

Pwynt Mynediad Cyffredin ar 01656 642279

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni