Gwasanaethau Synhwyraidd

rhan o’r Tîm Adnoddau Cymunedol, CBSP

yngor arbenigol, gwybodaeth, cefnogaeth ymarferol ac adfer ar gyfer oedolion a phlant sydd â nam synhwyraidd. Mae Nam Synhwyraidd yn cynnwys:

Pwy all gyfeirio at y gwasanaeth?

Y cyhoedd, gweithwyr proffesiynol y GIG, optometryddion, gofalwyr, perthnasau

Meini prawf/Meini prawf cyfeiriol

Pwy fydd pobl yn ei weld?

Swyddogion Adfer, Gweithwyr Cymdeithasol, Cynorthwywyr Synhwyraidd

Beth all pobl ei ddisgwyl gan y gwasanaeth?

Cyngor arbenigol, gwybodaeth, cefnogaeth ymarferol ac adfer ar gyfer pobl sydd â nam synhwyraidd.

Asesiad Adfer Arbenigol a/neu Asesiad Gwaith Cymdeithasol/Cefnogaeth Cynorthwy-ydd Synhwyraidd.

Pwy mae’r gwasanaeth yn cyfeirio ymlaen i?

Mudiadau’r Trydydd Sector sy’n cynrychioli nam synhwyraidd ee RNIB, Action on Hearing Loss, Sense, Deafblind Cymru.

Sefydliadau lleol a chefnogaeth fel Gofal a Thrwsio, Swyddog Cyswllt Clinig Llygad yn POW, grwpiau synhwyraidd cymunedol, Optometryddion Golwg Gwan.

Manylion cyswllt

E-bost: ContactAssessmentReviewTeam@bridgend.gov.uk
Llythyr: Pwynt Mynediad Cyffredin (Gwasanaethau Synhwyraidd) Trem Y Môr, Ffordd Betws, Betws, Pen-y-bont ar Ogwr CF32 8UN
Ffôn: 01656 642279
Testun Symudol: Tecstio ABC ac wedyn 07976322473
Ffacs: 01656 642300 Ysgrifennwch ‘Cefnogaeth/Cyfeirio at Waith Cymdeithasol” ar bennawd y ffacs.
Ffacs: 01443 849955

Ffurflen gyfeirio >

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni