Bridgestart

Mae Bridgestart yn borth asesu ar gyfer pennu anghenion gofal tymor hir. Mae’n wasanaeth galluogi Gofal yn y Cartref am hyd at 6 wythnos gydag elfen o Therapi Galwedigaethol er mwyn manteisio i’r eithaf ar weithio at sicrhau annibyniaeth a rhyddhau pobl yn ddiogel o’r ysbyty.

Pwy all gyfeirio at y gwasanaeth?

Nyrsys Ysbytai, Meddygon, Therapyddion a Gweithwyr Cymdeithasol er mwyn cefnogi’r broses o ryddhau pobl i’w cartrefi.

Yn y gymuned byddai pob achos cyfeirio yn digwydd drwy Bwynt Mynediad Cyffredin y gall unrhyw un ei ddefnyddio. Wedyn byddai’r achosion hyn yn cael eu dosbarthu i’r gwasanaeth mwyaf priodol.

Meini prawf cyfeirio/meini prawf eithrio

Mae’r meini prawf eithrio’n cynnwys y canlynol:

Pwy fydd yn ymweld â’r bobl hyn?

Byddant yn cael eu gweld gan Therapydd Galwedigaethol, Arweinydd Tîm a staff cymorth Gofal.

Beth all pobl ei ddisgwyl gan y gwasanaeth?

Galluogi elfen gofal yn y cartref er mwyn sicrhau bod gan bobl y lefel gywir o ofal o ran staff i aros yn ddiogel yn y cartref maen nhw’n dymuno aros ynddo.

At bwy mae’r gwasanaeth yn cyfeirio?

Bydd y Therapydd Galwedigaethol yn cysylltu â staff iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn ôl yr angen os bydd unrhyw fater yn codi.

Manylion cyswllt

Pwynt mynediad cyffredin ar 01656 642279

Ffurflen gyfeirio >

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni