Eich cymuned

Mae’n bwysig bod cymunedau lleol yn ‘gyfeillgar i oed’ ac yn hyrwyddo Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel lle i bobl hŷn fyw bywydau llawnach ac yn ardal wedi’i chynllunio i ddiwallu eu hanghenion. Mewn cymuned gyfeillgar i oed, fe welir pobl yn annog ac yn galluogi pobl hŷn i ymwneud â’u hamgylchedd a pharhau i gymryd rhan gymdeithasol yn eu cymunedau, gan helpu pobl i gynnal eu hiechyd, eu hannibyniaeth a’u lles.

Gyda disgwyliad oes yn cynyddu a phobl yn byw yn hirach, mae cefnogi cymdeithas sy’n heneiddio yn bwysicach nag erioed. Dylai cymunedau aml-genhedlaeth ddod yn norm, gan sicrhau bod lleisiau pobl o bob oed yn cael eu clywed a’u bod yn aelodau gwerthfawr o’r gymuned.

Gall pob un ohonom gyfrannu at wneud Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych i fynd yn hŷn i bawb drwy fod yn ofalgar ac yn wyliadwrus. Mae gan bob un ohonom ryw fath o gysylltiad â phobl leol eraill, p’un ai a ydym yn gymdogion, yn ffrindiau, yn deulu neu’n weithwyr yn y gymuned.

Mae cael pobl o bob oedran yn weithgar ac yn brysur o gwmpas y lle yn sicrhau cymdeithas gyfoethocach ac yn creu cymunedau iach a hapus.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni