Cymdeithasu

Gall unigrwydd ac unigedd fod yn niweidiol i iechyd a lles ac maent yn cael eu cydnabod fel problemau iechyd a diogelwch y cyhoedd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ffeithiau

Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod mewn sefyllfa lle maent eisoes yn teimlo’n unig neu mae eu hamgylchiadau wedi newid, megis colli cydymaith, symud ardal neu wedi colli’r gallu i gymdeithasu yn sgil problemau iechyd, mae amrywiaeth o sefydliadau a grwpiau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a all gynnig cymorth a darparu cyfleoedd cymdeithasol.

Mae’r canllaw defnyddiol hwn yn cynnig syniadau ar sut mae delio ag unigrwydd, a manylion cyswllt sefydliadau sy’n gallu helpu. Cliciwch yma i weld y canllaw.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni