Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu wybodaeth yr hoffech ei gweld yn cael ei chynnwys ar wefan Heneiddio’n Dda ym Mhen-y-bont ar Ogwr, llenwch y ffurflen ymholiadau isod:


  5000


  Neu, gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion isod:

  Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
  Gwasanaethau Atal a Lles
  01656 815215

  Yr erthygl ddiweddaraf

  Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

  30 Sep, 2019

  Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni