Dysgwyr Cymraeg

P’un ai a ydych yn dewis dysgu Cymraeg am y tro cyntaf, neu ddim ond eisiau ymarfer beth ydych yn ei wybod yn barod, mae llawer o gyfleoedd i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyrsiau

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, o lefel dechreuwyr i ganolradd, uwch a hyd yn oed Cymraeg i’r teulu.

I chwilio am gwrs addas i chi cliciwch yma.

Grwpiau llyfrgell

Llyfrgell Abercynffig – dydd Mawrth cyntaf y mis am 11:30am
Os ydych yn magu hyder yn darllen Cymraeg, dewch draw i lyfrgell Abercynffig i ddarllen a chael trafodaethau yn Gymraeg. Mae’n gyfeillgar, yn anffurfiol ac yn hwyliog…ac mae paned a bisged ar gael bob amser i’ch croesawu!

Llyfrgell Porthcawl – Bore Coffi i Ddysgwyr Cymraeg bob dydd Sadwrn am 11am
Bore coffi i’r rheini sy’n awyddus i sgwrsio a datblygu eu geirfa Gymraeg mewn amgylchedd anffurfiol.

Llyfrgell Hanes Lleol a Theuluol yn Nhŷ’r Ardd, Pen-y-bont ar Ogwr
Grŵp Trafod yn Gymraeg – bob yn ail ddydd Iau am 11.30am (yn ystod y tymor yn unig)
Ar gyfer y rheini sy’n awyddus i wella eu Cymraeg a datblygu eu geirfa a’u sgiliau trafod.

Dolenni defnyddiol

Gallwch hefyd ddod o hyd i adnoddau defnyddiol ar-lein i’ch helpu i ddysgu Cymraeg.

Welsh Plus

Mae www.youtube.com/welshplus yn cynnwys fideos sy’n ymdrin ag ynganiad, cyngor defnyddiol a chryno ar ramadeg, a chlipiau fideo i ddysgwyr

Welsh With Us

Mae www.youtube.com/welshwithus yn crynhoi pwyntiau gramadegol.

Mae cyrsiau a chlipiau fideo ar gael ar-lein hefyd ar dudalennau Big Welsh Challenge y BBC, y gallwch eu gweld yma: www.bbc.co.uk/wales/learnwelsh/bigwelshchallenge

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni