Cyrsiau dysgu yn eich llyfrgell leol

Sesiynau galw heibio digidol

Gallwch wella eich sgiliau cyfrifiadurol gyda Gwasanaeth Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr. Mae llyfrgelloedd lleol yn cynnig sesiynau galw heibio digidol am ddim, lle gallwch gael help gydag ystod o faterion TG – sut mae defnyddio Skype, sut mae siopa ar-lein yn ddiogel, sut mae defnyddio safleoedd cymharu prisiau, sut mae defnyddio ffôn clyfar neu sut mae manteisio i’r eithaf ar eich eDdarllenydd. Chwiliwch isod am eich sesiwn galw heibio agosaf:

Llyfrgell Betws: Dydd Llun 10am – 12pm
Llyfrgell Pen-y-bont ar Ogwr: Dydd Iau 10am – 12pm
Llyfrgell Maesteg: Dydd Mawrth 10am – 12pm
Llyfrgell Pencoed: Dydd Mawrth 2pm – 5pm
Llyfrgell Porthcawl: Dydd Llun 10.30am – 12pm
Llyfrgell y Pîl: Dydd Llun 2pm – 4pm
Llyfrgell Sarn: Dydd Gwener 10am – 12pm

Cyrsiau TG learndirect

Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn cynnal sesiynau galw heibio digidol ledled ardal Pen-y-bont ar Ogwr, mewn llyfrgelloedd yn bennaf. Beth am alw heibio un o’r sesiynau galw heibio anffurfiol i gael help, cyngor a chefnogaeth am ddim i ddefnyddio eich cyfrifiadur, tabled, gliniadur neu unrhyw dechnoleg arall. P’un ai a ydych chi’n ddechreuwyr llwyr neu fod gennych ymholiad penodol, bydd eu harbenigwyr TG yn gallu eich helpu. Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer cyrsiau TG learndirect am ddim sy’n rhoi hyblygrwydd i chi astudio a dysgu sgiliau newydd ar eich cyflymder eich hun – boed hynny mewn sesiwn galw heibio neu gartref os oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Dysgu Oedolion yn y Gymuned.

Neu cysylltwch â:

Andrew Evans, Rheolwr E-ddysgu
Andrew.Evans@bridgend.gov.uk
07789 371810

Karen Johns, Tiwtor E-ddysgu
Karen.Johns@bridgend.gov.uk
07789 371811

John Taylor, Tiwtor Cynhwysiant a Sgiliau Digidol
john.taylor@bridgend.gov.uk
07792322611

Help gyda Saesneg a Mathemateg yn Ystafell Ton Pentre, Canolfan Bywyd y Pîl

Os oes angen help arnoch i wella eich sgiliau Saesneg neu Fathemateg, mae ystafell Ton Pentre yng Nghanolfan Bywyd y Pîl yn cynnig cyfle i chi ddysgu sgiliau newydd a gweithio at gyflawni cymhwyster. Gallwch gael gafael ar ystod o gyrsiau learndirect addas i ddechreuwyr am ddim mewn sawl pwnc, megis Mathemateg a Saesneg sylfaenol; i gyd mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â:

Lynn Cabble, Gweithiwr Datblygu Sgiliau Sylfaenol
Lynn.Cabble@bridgend.gov.uk
01656 815170

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni