Cymdeithion Cymunedol BAVO

Gall cynllun Cymdeithion Cymunedol BAVO helpu pobl sydd dros 50 oed ac sy’n chwilio am rywun i ddod gyda nhw pan fyddant yn mynd allan neu gwmni i gael sgwrs a phaned o de gartref.

Mae cyfeillion gwirfoddol yn neilltuo rhywfaint o’u hamser i gynnig clust i wrando, helpu gyda gweithgareddau hamdden a helpu pobl i gymryd rhan unwaith eto mewn bywyd cymunedol yn ymarferol ac yn gymdeithasol.

Mae’r cynllun Cymdeithion Cymunedol yn wasanaeth am ddim, cyfrinachol, heb elfen o feirniadaeth i bobl ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r cynllun yn darparu gwasanaeth hyblyg i bobl hŷn sydd efallai’n teimlo’n ynysig neu’n unig, gan adeiladu a chyd-fynd â gwaith y gwasanaethau presennol. Gall y sawl sy’n defnyddio’r gwasanaeth cyfeillion ddewis pa mor aml yr hoffai gael cymorth a pha fath o gyfeillgarwch sydd ei angen arno.

Gall unrhyw un sy’n cefnogi unigolyn mewn angen gyda rhagor o gefnogaeth neu gyfeillgarwch gyfeirio pobl at y cynllun, neu mae modd cyfeirio eich hun ato.

Am ragor o fanylion am y cynllun a sut mae cyfeirio rhywun, ewch i www.bavo.org.uk/over-50s/65, ffonio 01656 810400 neu e-bostio: bavo@bavo.org.uk

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni