Cefnogaeth gan Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn cefnogi cynlluniau lleol fel Gwarchod Cymdogaeth, Cadwa’n Ddiogel Cymru a Dim Galwyr Heb Wahoddiad er mwyn hyrwyddo diogelwch cymunedol.

Mae Heddlu De Cymru hefyd yn rhan o Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n cynnwys amrywiol sefydliadau i wella ansawdd bywyd mewn cymunedau lleol a chreu amgylchedd mwy diogel i’r rheini sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â’r fwrdeistref sirol.

Cadwa’n Ddiogel Cymru

Mae Heddlu De Cymru wedi llunio cerdyn Cadwa’n Ddiogel Cymru ar gyfer y rheini sydd ag angen cyfathrebu arbennig er mwyn gwneud iddynt deimlo’n fwy diogel pan fyddant o gwmpas y lle.

Os bydd angen cymorth ar ddeiliad y cerdyn, p’un ai a yw ar goll, wedi dioddef trosedd neu mewn unrhyw sefyllfa sy’n golygu bod angen rhagor o gymorth arno, gall ddefnyddio’r cerdyn i gael gafael ar y cymorth hwn. Mae gwybodaeth sylfaenol am yr unigolyn ar y cerdyn, megis sut mae’n cyfathrebu, unrhyw faterion iechyd ac unrhyw gysylltiadau mewn argyfwng megis aelodau o’r teulu neu ofalwyr.

Bydd y cerdyn yn helpu’r rheini sy’n darparu cymorth, megis yr Heddlu, i gael gafael ar gymorth i’r sawl sy’n defnyddio’r cerdyn ac i ddeall sut mae gwneud iddynt deimlo’n fwy diogel.

Am ragor o wybodaeth ewch i: http://www.south-wales.police.uk/en/contact-us/keep-safe-cymru-card/

Dim galwyr heb wahoddiad

Mae Dim Galwyr Heb Wahoddiad yn gynllun i wneud i bobl deimlo’n fwy diogel os bydd masnachwyr heb wahoddiad sy’n ceisio gwerthu nwyddau neu wasanaethau yn galw heibio eu cartref.

Gellir rhoi sticer ar eich drws ffrynt neu ffenestr yn nodi’n glir nad oes croeso i werthwyr ar garreg y drws dieisiau. Bydd y sticer yn eu hatal rhag tarfu arnoch ac yn rhoi hyder i chi eu gwrthod wrth y drws.

Llwytho’r llyfryn i lawr yma

Llwytho’r sticer i lawr yma

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni