Dawnsfeydd Te

Pafiliwn y Grand, Porthcawl

Beth am fwynhau dawnsio drwy’r prynhawn yn neuadd ddawns fawreddog Pafiliwn y Grand, Porthcawl, lle caiff Dawnsfeydd Te eu cynnal ddwywaith y mis, i gyfeiliant Band Jeff Guppy yn chwarae’r holl hen ffefrynnau.

I archebu tocynnau, ewch i wefan Pafiliwn y Grand, neu am ragor o wybodaeth ffoniwch 01656 815995.

Neuadd y Dref Maesteg

Mae Strictly Cinema yn Neuadd y Dref Maesteg yn cael ei gynnal am 11.00am ar ddydd Mercher olaf bob mis ac mae’r digwyddiad wedi’i gynllunio ar gyfer pobl hŷn gan bobl hŷn. Ei nod yw rhoi profiad cymdeithasol unigryw drwy gyfuno ffilm ac weithiau bingo a Dawns te hyd yn oed!

Mae tocynnau’n costio £5.50 ac yn dechrau gyda’r ffilm gydag amser i gymdeithasu i ddilyn. Mae te a bisgedi hefyd ar gael i’w prynu. Mae’n ffordd wych o ailgysylltu â hen ffrindiau neu wneud ffrindiau newydd wrth fwynhau ffilm, paned a chadw’n heini.

I gadw tocynnau ffoniwch y swyddfa docynnau ar 01656 715995 neu ewch i wefan Neuadd y Dref Maesteg

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni