Gwasanaethau llyfrgell

Mae gwasanaethau llyfrgell Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n cael eu rhedeg gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Halo Leisure, yn lleoedd hygyrch a chroesawgar a chanddynt staff cyfeillgar, wedi’u hyfforddi. Mae llyfrgelloedd yn lleoedd cynnes yn y gymuned sy’n cynnig cyfleoedd dysgu gydol oes drwy gyrsiau, gweithdai a llyfrau, creu cysylltiad â’r gymuned drwy weithgareddau grŵp a gwybodaeth am hanes lleol a theuluol, ac yn gyfle i gwrdd â phobl.

Mae canghennau yn Abercynffig, Betws, Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, Cwm Ogwr, Pencoed, Pontycymer, Porthcawl, Y PîlSarn lle gall pobl fenthyg llyfrau, CDs a DVDs a llyfrau sain, yn ogystal â defnyddio cyfrifiaduron a chael mynediad at grwpiau darllen lleol. I bobl nad oes modd iddynt gyrraedd eu llyfrgell leol, mae llyfrgell deithiol a gwasanaeth ar gyfer pobl sy’n gaeth i’w cartrefi ar gael hefyd.

Llyfrgell deithiol

Mae’r llyfrgell deithiol yn wasanaeth llyfrgell am ddim sy’n ymweld â dros 130 o fannau aros ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr unwaith bob tair wythnos. Mae’r cerbyd hygyrch yn cario tua 3,000 o lyfrau ac mae llyfrau newydd yn cael eu hychwanegu at y stoc yn rheolaidd.

I weld amserlenni mannau aros y llyfrgell deithiol cliciwch yma.

Gwasanaeth i bobl sy’n gaeth i’w cartrefi

Os ydych chi’n gaeth i’ch cartref neu’n cael trafferth symud o gwmpas, mae gwasanaeth llyfrgell yn syth i’ch drws ar gael. Mae Booklink yn llyfrgell symudol wedi’i chynllunio’n arbennig ac yn ymweld â dros 800 o bobl bob mis i ddosbarthu llyfrau, DVDs a llyfrau sain.

I wneud cais am y gwasanaeth ffoniwch 01656 754800 neu e-bostio booklink.library@awen-wales.com

Llyfrgell Hanes Lleol a Theuluol yn Nhŷ’r Ardd, Pen-y-bont ar Ogwr

Ymchwiliwch i’ch coeden deulu neu dyrchu i’r gorffennol yn ein Llyfrgell Hanes Lleol a Theuluol, lle gallwch gael gafael ar ystod o ddogfennau:

Gall staff hefyd gynnig tiwtorial am ddim am awr i ddangos sut mae defnyddio’r deunydd sydd ar gael yn y llyfrgell, gan gyfeirio’n benodol at y wefan Ancestry. I drefnu sesiwn, ffoniwch 01656 754810.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni