Cyfleusterau hamdden

Mae Halo Leisure yn rhedeg nifer o ganolfannau hamdden ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan ddarparu gweithgareddau a grwpiau addas i bobl o bob oed.

Menter Nofio am Ddim i bobl dros 60 oed

Fel rhan o Fenter Nofio am Ddim Llywodraeth Cymru, caiff pobl dros 60 nofio am ddim mewn unrhyw sesiwn gyhoeddus. Ar ben hynny, gall dechreuwyr gael gwersi nofio am ddim. Caiff gweithgareddau eu cynnal mewn amrywiol leoliadau ledled y fwrdeistref sirol. Cysylltwch â’ch Canolfan Hamdden Halo am ragor o wybodaeth www.haloleisure.org.uk

Cyfleusterau Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth gwahanol i sesiynau ac ymarferion confensiynol yn y gampfa, mae gan Ganolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr gyfleusterau addas i bobl o bob gallu.

Ystafell Tynhau

Rhowch ymarfer i’r corff i gyd heb ymdrech lafurus yn yr Ystafell Tynhau. Mewn amgylchedd ymlaciol tebyg i sba, mae cylched 30 munud yn cynnig sesiwn sy’n gwneud i’r holl brif grwpiau cyhyrau ymarfer, ond gydag offer a chanddynt gymorth pŵer, felly rydych chi’n gweithio gyda’r peiriannau yn lle yn eu herbyn.

Byddwch yn cael sesiwn ymarfer heb straen gyda’r ffordd ymlaciol, effaith isel hon i gadw’n heini. Mae’r offer yn cynnig math o ymarfer addas i bawb, waeth beth yw eu hoedran, symudedd, pwysau neu lefel eu ffitrwydd, ac maent yn addas i bobl sy’n dechrau ymarfer corff eto ar ôl cyfnodau o fod yn segur, gan gynnwys y rheini sydd â phroblemau iechyd.

Dyma rai manteision defnyddio’r Ystafell Tynhau:

Dosbarthiadau Ffitrwydd a Hydro-gampfa

Mae dosbarthiadau Ffitrwydd Aqua yn cynnig sesiynau hygyrch sy’n cael eu cynnal yn y pwll. Mae’r dŵr yn cefnogi eich cymalau wrth i chi weithio, gan roi llai o effaith ar y corff na sesiynau ymarfer yn y stiwdio ffitrwydd.

Mae gan yr Hydro-gampfa beiriannau ymarfer yn y dŵr sy’n helpu i gryfhau a thynhau cyhyrau heb roi straen effaith uchel ar gyhyrau a chymalau. Mae Halo yn cynnig mynediad am ddim i’r Hydro-gampfa i bobl dros 60 oed yn ystod sesiynau cyhoeddus.

Canolfannau lleol

Fe welwch isod restr o Ganolfannau Hamdden Halo ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’u manylion cyswllt.

Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF41 4AH • 01656 678890

Canolfan Bywyd y Cwm Garw, Old Station Yard, Pontycymer, CF32 8ES • 01656 678881

Pwll Nofio Maesteg, Alfred Street, Maesteg, CF34 9YW • 01656 678882

Canolfan Chwaraeon Maesteg, Old Forge Site, Nant-y-Crynwyd, CF34 9EB • 01656 678844

Canolfan Bywyd Cwm Ogwr, Aber Rd, Cwm Ogwr, CF32 7AJ • 01656 678845

Pwll Nofio Pencoed, Felindre Road, Pencoed, CF35 5PB • 01656 678883

Pwll Nofio’r Pîl, Marshfield Avenue, Y Pîl, CF33 6RP • 01656 678884

Pwll nofio a chanolfan ffitrwydd Ynysawdre, Heol yr ysgol, Ton-du, CF32 9ET • 01656 678895

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni