Gwirfoddoli

Mae llawer o fuddiannau i wirfoddoli ar gyfer achos teilwng, gyda llawer o bobl yn sylwi eu bod yn gwneud ffrindiau newydd, yn dysgu sgiliau newydd ac yn magu hyder, yn ogystal â chael profiad gwerthfawr – i gyd gan roi rhywbeth yn ôl i’r gymuned a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl eraill!

P’un ai a ydych chi’n awyddus i wirfoddoli yn ystod eich amser rhydd, angen cymorth i sefydlu eich grŵp gwirfoddoli eich hun, neu angen rhagor o gymorth i recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer grŵp sydd eisoes yn bodoli, gall Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) eich helpu.

Mae gan BAVO ganolfan i wirfoddolwyr yn 2 Heol y Frenhines, Pen-y-bont ar Ogwr, canol tref Pen-y-bont ar Ogwr, lle gall unrhyw un sy’n ystyried gwirfoddoli alw heibio am gyngor a gwybodaeth.

I gysylltu â BAVO, ffoniwch 01656 810400 neu e-bostio bavo@bavo.org.uk. I chwilio am gyfleoedd i wirfoddoli yn eich ardal chi, ewch ar wefan Gwirfoddoli Cymru yma: www.volunteering-wales.net

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni