Lles drwy Wres Age Cymru

31 Jan, 2017

Mae Age Cymru, yr elusen genedlaethol i bobl hŷn yng Nghymru, yn darparu gwasanaeth gwybodaeth a chyngor sy’n cynnig cefnogaeth gydag ystod eang o faterion gan gynnwys budd-daliadau, iechyd, arian, tai a gofal.

Ar hyn o bryd mae’r sefydliad yn cynnal ei ymgyrch Lles drwy Wres, gan ddarparu adnoddau defnyddiol fel y daflen o awgrymiadau defnyddiol isod ar wresogi eich cartref a chadw’n gynnes. Er enghraifft, mae rhai pobl yn meddwl bod gadael ffenestr ystafell wely ar agor drwy’r nos yn dda i’r iechyd, ond mewn gwirionedd drwy adael eich ffenestr ar agor drwy’r nos rydych yn fwy tebygol o anadlu aer oer sy’n gostwng tymheredd y corff ac yn cynyddu’r risg o heintiau ar y frest, trawiad ar y galon a strociau. I weld y daflen lawn o awgrymiadau defnyddiol, cliciwch yma.

Gallwch weld taflen wybodaeth ddefnyddiol arall am sut mae sicrhau bod eich cartref yn defnyddio ynni’n effeithlon a sut mae cael cymorth ariannol i’ch helpu i dalu biliau tanwydd, gosod mesurau effeithlonrwydd ynni, neu osod system wresogi newydd yn lle un ddiffygiol neu wedi torri yma.

Yn ogystal â’r ymgyrch Lles drwy Wres, mae gan Age Cymru amrywiaeth o adnoddau i bobl hŷn, fel awgrymiadau a chyngor ar leihau peryglon o amgylch y cartref a lleihau’r risg o syrthio, y gallwch eu gweld yma.

Mae llinell gyngor Age Cymru ar gael am ddim hefyd, sef 08000 223 444, sydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener o 9am i 5pm i ateb ymholiadau.

Yr erthygl ddiweddaraf

Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl

30 Sep, 2019

Darllen Mae’n ddiwrnod rhyngwladol Pobl >>

 • Sefydliadau cefnogi lleol a chenedlaethol

  Sefydliad Rhif ffôn Gwefan
  Age Cymru 08000 223 444 Age Cymru
  Ageing Well in Wales 02920 445030 Ageing Well in Wales
  Alzheimers Society 0300 222 1122 Alzheimers Society
  Age connects morgannwg 01443 490650 Age connects morgannwg
  Older people’s commisioner for Wales 08442 640670 Older people's commisioner for Wales
  Welsh Local Government Association 029 2046 8600 Welsh Local Government Association
  Bridgend County Care and Repair 01656 646755 Bridgend County Care and Repair
  Bridges into Work 2 01656 815317
  Communities First Bridgend 01656 642605 Communities First Bridgend
  Careers Wales 0800 028 4844 Careers Wales
  Adult Community Learning 01656 642729
  BAVO 01656 810400 BAVO
  Local Community Coordinators 07815 579082 Local Community Coordinators
 • Dilynwch ni